"ALEGORIE"

PrizeFinalists in Create (art)
University/SchoolWielkopolska Szko?a Fotografii Pozna?
ArtistMarek Czarnecki
CategoryNon-Professional

Aby stworzy? swoje obrazy, tworze w swoim studio male?ki modelowy ?wiat, który sztucznie o?wietlam "aby uczyni? bardziej realnym", a nast?pnie fotografuje. Pracuj?c nad tematem, sp?dzam nawet kilka dni realizuj?c swój obraz poprzez fotomonta?e typu "wytnij i wklej" i gotowe rekwizyty, sznurek klej, plastelin? obsadzaj?c si? w roli wiod?cego cz?owieka W pracach przedstawiam si? jako typowy cz?owiek, który eksponuje wizualne kalambury i egzystencjalne alegorie w surrealistycznych krajobrazach. Moje fotografie i metoda s? skandalicznie proste a zarazem wyj?tkowe – prace poza skal?